BG TR EN
Proje Adı Burgaz – Kırklareli Sınırötesi Bölgesinde İnsan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Geleceğe Dönük Bir Adım Olarak Nüfus ve Çevre Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Ortak Çalışma.
Ünvanı SAAP4FUTURE
Süresi 12 Ay, Başlangıç Tarihi: 28 Ocak 2014
Kaynağı Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Öncelik Alanı 2. Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Toplam Bütçe 135177,79 EUR

SAAP4FUTURE - Burgaz – Kırklareli Sınırötesi Bölgesinde İnsan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Nüfus ve Çevre Üzerine Etkisinin Gelecekteki Değerlendirilmesine Yönelik Ortak Çalışma Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi Programı 3. Teklif çağrısı kapsamında fonlanan işbirliği projesidir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının sınır ötesi işbirliğinin hedefleri kapsamında dizayn edilmiştir.

Genel hedef, Burgaz – Kırklareli Bölgesinde hava kirliliği durumu ve hava kirliliğinin ekolojik, kültürel ve tarihsel mirasa ve aynı zamanda tarımsal alanlara olan etkisi hakkında sağlam bilimsel temellere dayanacak şekilde toplum bilincinin oluşturulmasıdır. Ek olarak, hava kirliliği ve hava kirliliğinin bölgedeki olumsuz etkileri üzerinde gelecek daha kapsamlı ortak çalışmalara yönelik ilk adım olarak işbirliği teması kurulması hedeflenmektedir.

İşbirliği alanının önemli unsurları ekosistemler, doğal rezervler, tarım arazileri, turizm, tarihi ve kültürel mirastır. Proje, antropojenik baskı ve ekonomik aktivitelerin yan etkilerinin bu unsurlar üzerinde geleceğe yönelik daha kapsamlı ortak çalışmalara bir adım olarak her iki ülkedeki araştırmacılar arasında işbirliği temaslarının kurulmasını teşvik edecektir. Daha fazla bilgi için…