BG TR EN

НОВО!!! Можете да свалите SAAP4FUTURE Scientific report (pdf) тук.

Можете да свалите scientific report annexes (pdf) тук.

22 и 23 януари 2015 - Среща за информиране на обществеността и заключителна среща.

Среща за информиране на обществеността, която е съчетана със заключителната среща по проекта ще се проведе на 22-23.01.2015 в Къркларели, в конферентната зала на "Ататюрк изследователската станция по почвени води и аграрна метеорология". Дневният ред включва през първия ден представяне на резултатите от изпълнение на проекта, както и работна среща (дискусия) с поканени гости от институции и организации, занимаващи се с екологични изследвания и опазване на околната среда в транс-граничната област. През втория ден ще се състои заключителната среща на партньорите по проекта, като ще се обсъждат главно въпроси с изготвяне на финалния отчет и с оценяване на общото изпълнение на проекта.

20 и 21 ноември 2014 - Съвместна научна среща в Бургас.

На 20 и 21 ноември 2014 в Бургас, в Капитанската зала на хотел България, ще се проведе Съвместна научна среща по проект :”Съвместно изследване на антропогенното замърсяване на въздуха в трансграничния район на Бургас-Къркларели като предпоставка за бъдещи оценки на влиянието им върху населението и околната среда (SAAP4FUTURE)”.

На срещата ще бъдат представени резултатите от изследователските задачи на проекта, свързани с обзор на състоянието на атмосферния въздух в трансграничната област; анализ на характерни метеорологични ситуации и влиянието им върху нивата на замърсяване; числено моделиране на разпространението на примеси в атмосферата и сравнение с налични наблюдения; предварителен анализ на данните за киселинност и химически състав на валежните проби, събрани по проекта в Бургас, Ахтопол, Къркларели и Кайнарджа; специфика на бризовата циркулация, режима на вятъра и турбулентността за подбрани периоди без валеж в Ахтопол; както и създаване на интегрирана база данни по проекта.

Ще се проведе кръгла маса – дискусия по проблемите на околната среда в района Бургас – Къркларели, с участието на представители на местната администрация, на локалните инспекции по околна среда и на научни организации.

На срещата ще се набележат стъпките за оформяне на заключителния научен отчет по проекта; ще се дискутират и организационни въпроси на двата колектива по приключване на проекта и представяне на резултатите от дейностите пред широката общественост през януари 2015.

Ахтопол, 4-ти и 5-ти септември 2014г. Междинна среща между партньорите по проект SAAP4FUTURE.

Междинната среща между партньорите по проект SAAP4FUTURE ще се проведе в обсерваторията НИМХ в Ахтопол на 4-ти и 5-ти септември 2014 г. Ще бъде обсъден напредъкът във всички дейности по проекта. Специално внимание ще бъде отделено на дейностите по сравняване на събраните валежни проби, устройства и обмен на проби за кръстосан анализ. Партньорите ще обсъдят мерки за информираност и разпространение на резултати в предстоящите месеци, най-важните от които са: запознаване на научната общност с проекта SAAP4FUTURE чрез представяне на дейностите по моделиране на замърсяването на въздуха на международната конференция "Harmo16" (с участници от Европа, Северна и Южна Америка, Азия), както и организирането на съвместната научна конференция в Бургас през втората половина на месец ноември 2014 година.

Публична Конференция за представяне на проекта на 15 май 2014г.

Публичната Конференция за представяне на проекта ще се състои на 15. май 2014г. в зала "Компас" на хотел България, гр.БУРГАС. За повече информация, моля погледнете програмата.