BG TR EN

NEW!!! Download SAAP4FUTURE Scientific report (pdf) here.

Download the scientific report annexes (pdf) here.

22 - 23 Ocak 2015 - Kırklareli

Proje bilgilendirme ve kapanış toplantısı 22-23 Ocak 2015 tarihinde Kırklareli'nde Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Toplantı gündemi birinci gün sunumlarında proje sonuçları ve sınır bölgesinde ekolojik çalışmalar ve çevre korumadan sorumlu enstitü/kurum' lardan gelen davetlilerle yapılacak workshop (fikir alışverişi)' tan oluşmaktadır. Kapanış toplantısı ikinci gününde sonuç raporu ve tüm proje uygulamalarının değerlendirilmesine ilişkin konulara yoğunlaşacaktır.

Ortak Bilimsel KONFERANS 20 - 21 Kasım - Burgas

20-21 Kasım 2014 tarihinde Burgas, Bulgaria otelinin Kaptanlar salonunda Burgas – Kırklareli Sınırötesi Bölgesinde İnsan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Geleceğe Dönük Bir Adım Olarak Nüfus ve Çevre Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Ortak Çalışma (SAAP4FUTURE) adlı proje kapsamında ORTAK BİLİMSEL KONFERANS düzenlenecektir.
Konferans esnasında, bölgedeki sınır ötesi hava kirliliği durumlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ortaklar çalışmaları sonucunda elde ettiği sonuçları sunulacak; sınır ötesi bölgesinde tipik hava durumlarının analizi ve kirleme seviyesi üzerindeki etkiler; Hava kirliliğinin sayısal modelleme ve gözlemsel verileri ile karşılaştırılması; Burgas, Ahtopol, Kırklareli ve Kaynarca bölgelerinden toplanan birikim örneklerinin kimyasal kompozisyonunun (asitlik) değerlendirilmesi; Ahtopol yağış olmadan seçilen dönemler için esinti dolaşımı, rüzgar rejimi ve türbülans değerlendirilmesi; proje ile ilgili olarak ortak bir veri tabanının oluşturulmasını hedeflemektedir.
Burgas ve Kırklareli sınır ötesi bölgedeki çevresel sorunları tartışılmak üzere ve yerel yönetim, Çevre Koruma Müdürlüğü ve bilim topluluklarının temsilcilerinin katılacağı toplantı düzenlenecektir.
Konferans sırasında projenin bilimsel sonuç raporunun oluşturulması için hazırlık yapılacaktır; proje ekiplerinin sorunlarını tartışılacaktır; 2015 yılının Ocak ayında proje sonuçlarının genel halka sunulmasını organize edilecektir.

SAAP4FUTURE adlı proje kapsamında ortakların ara toplantısı Ahtopol, 4/5 Eylül 2014

SAAP4FUTURE adlı proje kapsamında ortakların ara toplantısı 4 ve 5 Eylül 2014 tarihlerinde UMHE’nün Ahtopol rasathanesinde yapılacaktır. Projenin tüm aktivitelerinin gelişmesini değerlendirilecektir. Özellikle toplanan birikim örneklerinin karşılaştırılmasına ve çapraz analiz için örnek değiş tokuşuna ağırlık verilecektir. Ortaklar, bilgilendirme ve yayım aktiviteleri konusunda çalışma yapacaklar. Bunların en önemlileri: SAAP4FUTURE adlı projenin faaliyetlerini bilim toplumuna sunulması, HARMO 16 Uluslararası (Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya katılımlı) Konferansı esnasında Hava kirliliğinin sayısal modellemesini tanıtımı ve 2014 yılının Kasım ayında Burgas’da ortak bilimsel konferansı organize edilmesi.

Tanıtım Toplantısı, Burgas, 15 Mayıs 2014

Proje Tanıtım Toplantısı Bulgaristan Burgas'daki Bulgaria Hotel Compass Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen toplantı gündemine bakınız. Publicity_Meeting Agenda_TR.pdf.